diakotthonA Református Diákotthon Alapítvány egy államilag bejegyzett (Székelyudvarhelyi Bíróság, 28/1992) független alapítvány, mely, mint autonóm jogi személy önként csatlakozott az Erdélyi Református Egyházkerülethez.

1991-ben jöttünk létre, mint független egyházi alapítvány. Mivel sem az államtól, sem az egyháztól nem részesülünk rendszeres támogatásban, adományokból, pályázatokból és szállásadásból tartjuk fenn magunkat.
Négy emeletes saját épületünk 1995-re készült el. Célunk az ifjúság segítése. A vidéki fiataloknak bentlakást, kiegészítő oktatást, ösztöndíjakat, jutalomnyaralást és főleg keresztyén nevelést biztosítunk. Nyári szabadegyetemet és ifjúsági táborokat szervezünk. Támogatjuk az ifjúsági szociális munkát, a keresztyén ifjúsági rendezvényeket.

 

Eredményeink
diakotthon
Alapítványunk legfőbb tevékenysége az 1991 szeptembere óta működtetett diákotthon (internátus), hol nemcsak civilizált és fegyelmezett keresztyén otthont nyújtunk vallási hovatartozástól függetlenül a tanuló ifjúságnak, hanem tanulmányi és szociális ösztöndíjat osztunk ki minden hónapban (átlag 2200 EURO-t havonta) és ingyenesen biztosítjuk alapfokú komputertanfolyamon, angol-, német- nyelvtanfolyamon és egyéb tanfolyamokon részvételüket. Diákjaink a minden hónapban megtartott közgyűlésen gyakorolhatják a demokratikus vezetést, tudományos érdeklődésüket pedig az évenként három napon át tartó csendesnapi (tudományos szessziói) témák és szakelőadók megválasztásával és aktív meghallgatásával-megvitatásával fejleszthetik. A szórakozási lehetőségek is adottak. Istennek hála 1995 januárjától megszabadultunk az előző bérelt helységek nyomorától, mert elkészült Alapítványunk saját, 130 férőhelyes, modern épülete, melynek hasznos alapterülete emeletenként 340 m2, tehát a négy emelet 1360 m2 , amihez még hozzá kell adni a részben beépített tetőteret, és a gazdasági célokat szolgáló alagsort is. Jelenleg a tevékenységünket a színvonalasan berendezett 146 ajtós, 76 ablakos, 300 m2 parkettes, 600 m2 szőnyegpadlós, 460 m2 padlócsempés, 400 m2 falcsempés modern környezetben európai színvonalon végezhetjük. Cserediákakciónkban eddig kb. 150 anyaországit fogadtunk. Minden nyáron tíz diákunkat üdültetjük ingyen két héten át a Velencei tónál és másik tízet más anyaországi tanulmányi táborba viszünk el (pl. a Repce folyó szigetére, Budapest és múzeumai, nevezetességei megismerésére, stb.). Tanulmányi kirándulásokat rendeztünk országhatáron belül és kívül is. Magyarországon a református iskolák találkozóin sikeresen bemutatkoztak a mi diákjaink is. Sport és egyéb vetélkedőkön szerepeltünk, díjakat is nyerve. Alapítványunk legismertebb tevékenysége az ifjak nyári táboroztatása. Eddig kb. 1200 gyermeket táboroztattunk 10 napon át, 40 fős csoportokban, részletesen kidolgozott keresztyén oktató és hitmélyítő programmal a Hargita tövében. Ez ifjak 1/5 részét teljesen ingyen, a többieket az önköltségnél is olcsóbban táboroztattuk, és gondunk volt arra, hogy minden csoportba hozzunk a szórványvidékről is gyermekeket. Külön utcagyerekcsoportokat is táboroztattunk. De ez csak egy kicsiny része volt tevékenységünknek, mert Udvarhelyen a nagyon rászoruló gyermekek ingyen ebédeltetését is mi kezdtük el (100 gyermeknek egy iskolai éven át, majd a következő évben 30-nak), és végeztük amennyire a pénzügyeink megengedték, mindaddig amíg a Polgármesteri Hivatal megnyugtatóan át nem vette ezt a tevékenységet. Egy éven át ingyen biztosítottuk az utcagyerekek heti fürdetését. Iskolai ünnepélyeket (anyáknapja, karácsonyfa-ünnepély, vetélkedővel kiegészített évzáróünnepély) rendeztünk és támogattunk minden évben értékes díjakkal, ajándékokkal. Szerveztük és anyagilag támogattuk a felnőtt ifjak ökumenikus evangélizációját. A lelkész nélküli szórványok gyermekeinek nyaranta 16 napos intenzív konfirmációs felkészítő tanfolyamokat rendeztünk. Témánként egy hetes, bentlakásos szabadegyetemeket szerveztünk (mondhatni ingyen) Bibliaismeret, Művelődéstörténet és Esztétika-etika témákban. Területi találkozókkal és egyéb rendezvényekkel, segítségnyújtással támogattuk az IKÉ-t 2003-tól épületünkben működtetjük a 23 gyermeket befogadó református óvoda-napköziotthont, hol a szülőknek az állami hasonló intézetek költségeinek csak 1/3-át kell kifizetniük és hol minden nap külön vallásos foglalkozás mellett németül is tanulgatnak.

 

Célkitüzésünk
diakotthon
Alapítványunk fő célja civilizált és fegyelmezett keresztyén otthont nyújtani - vallási hovatartozástól függetlenül - a tanuló ifjúságnak. Ezzel a vidéki tehetséges gyermekek hátrányát igyekszünk csökkenteni, kiknek szülei - nemcsak anyagi okokból, hanem az iskolavárostól távollakásuk miatt - nem képesek mindazt nyújtani (nevelést és pótórákat elsősorban), amit a romániai mai iskolarendszer szükségessé tesz, és amit a helyben lakó szülők megadnak gyermekeiknek, ha őket értelmiségi pályára szánták.