Alapítvány jogi felépítése

Tagság

A Református Diákotthon Alapítvány-t, mint autonóm jogi személyt az Erdélyi Református Egyházkerületen belül, 40 személy hozta létre, akik közül 16 kolozsvári, 19 udvarhelyi, 5 másvidéki. Végzettségüket illetően: 16-on református teológiát, 7-en tanárit, 2-en jogot végeztek, tehát összesen 33 egyetemet végzett alapító tagja van, de kétkezi munkások is alapítókként résztvesznek az Alapítvány életében.

Az Alapítványnak tagja lehet minden olyan jogi, vagy fizikai személy, amely/aki elfogadja az Alapítvány célkitűzéseit és feladatainak megvalósításában közreműködni szándékozik.

Szervezeti - felépítés

 • Az Alapítványnak tagja lehet minden olyan jogi, vagy fizikai személy, amely/aki elfogadja az Alapítvány célkitűzéseit és feladatainak megvalósításában közreműködni szándékozik.
 • A Református Diákotthon Alapítvány szervezeti felépítése:
  1. Közgyűlés
  2. Elnökség
  3. Számvételi bizottság
  4. Szakbizottságok
 • Az Alapítvány legfelsőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok részvételén alapul és dönt az Alapítványt érintő ügyekben.
 • A Közgyűlés évente egyszer ülésezik, de az Elnökség javaslatára vagy a tagság 1/3-a kérésére bármikor összehívható rendkívüli ülésre.
 • A közgyűlések közötti időben az Alapítvány ügyeit az Elnökség intézi. Az Elnökséget a Közgyűlés választja, három éves időtartamra. Jelenleg a következők alkotják az elnökséget.

Az Alapítvány vezetősége (2019. január – )

Elnök:
Dr. Bekő István Márton
Székelyudvarhely
 
Alelnök:
Kászoni Szilárd
Agyagfalva
 
Titkár:
Tárkányi Márton 
Kolozsvár
 
Elnökségi - tagok:
Demeter Attila - Székelyudvarhely
Gáll Sándor - Kolozsvár
Kántor Csaba - Parajd
 
                                     Tőkés Zsolt - Székelyudvarhely
 

 

Az Alapítvány vezetősége (2016. január – 2019. január)

 
Elnök:
Dobai László
 
 
Alelnökök:
Dr. Juhász Tamás
Bakos Levente
 
 
Titkár:
Magyari Hunor
 
 
Elnökségi - tagok:
Gergely Katalin - Székelyudvarhely
Juhász Ábel - Telekfalva
Szász Zoltán - Székelyudvarhely
 
Számvételi - bizottság:
Dr.Sípos Gábor - Kolozsvár
Ferencz Viola - Székelyudvarhely
Bunta Levente - Székelyudvarhely