Diákotthon jogi felépítése

A Székelyudvarhelyi Református Diákotthon

mint a Református Diákotthon Alapítvány (RDA) egyik egysége működik.
A Diákotthont egy kuratórium vezeti, melynek tagjai: az igazgató, az ifjúsági elnök és egy 4 tagból álló választott bizottság. A kuratóriumban lennie kell egy református lelkésznek. Az igazgatót a Református Diákotthon Alapítvány közgyűlése nevezi ki előre meg nem határozott időre. Indoklással a közgyűlés bármikor le is cserélheti. Az ifjúsági elnököt az „otthonunk tagjai”-nak gyűlése választja meg egy iskolai évre, azon példás magaviseletű, a Református Diákotthonban lakó ifjak közül, akik már legalább egy évet laktak az Udvarhelyi Református Diákotthonban. A kuratóriumi bizottság tagjai köztiszteletnek örvendő, nagykorú, református egyháztagok lehetnek. A bizottsági tagok felét az „otthonunk tagjai”-nak gyűlése, másik felét az RDA közgyűlése választja két iskolai évre, oly módon, hogy a bizottsági tagok fele része évente megújítódik, mert az első évben fele részüknek a megbízása csak egy évre szól.

„ Otthonunk - tagjai”

tagok Az otthontagságot legkevesebb egy havi próbaidő lelakása után lehet elnyerni. Ezt bármely kuratóriumi tag, de lehetőleg az ifjúsági elnök javaslatára az „otthonunk tagjai”-nak gyűlése adhatja meg. A javaslattevőnek kötelessége döntése előtt a jelölt szobatársainak véleményét is kikérni, és az esetleges eltérő véleményét indokolni. Az „otthonunk tagjai”-nak gyűlését szűkség esetén bármikor, de általában minden hónap utolsó csütörtökén össze kell hívni.
 

A jelenlegi kuratórium

Elnök
Dobai László
RO - 535600 Székelyudvarhely, Str. II. Rákóczi nr. 17.
0266-218-060
 
Ifjúsági - elnök
Trandafir Kinga
Bibarcfalva
 
Kuratóriumi - tagok
Jancsó Lenke
Székelyudvarhely
0740-057.770
Moisa Sára
Székelyudvarhely
0748-204.947
Szász Tibor
Felsősófalva
0266-240.051
Bakos Levente
Székelyudvarhely
0266-217.779