Alapítvány jogi felépítése

Tagság

A Református Diákotthon Alapítvány-t, mint autonóm jogi személyt az Erdélyi Református Egyházkerületen belül, 40 személy hozta létre, akik közül 16 kolozsvári, 19 udvarhelyi, 5 másvidéki. Végzettségüket illetően: 16-on református teológiát, 7-en tanárit, 2-en jogot végeztek, tehát összesen 33 egyetemet végzett alapító tagja van, de kétkezi munkások is alapítókként részt vesznek az Alapítvány életében.

Az Alapítványnak tagja lehet minden olyan jogi, vagy fizikai személy, amely/aki elfogadja az Alapítvány célkitűzéseit és feladatainak megvalósításában közreműködni szándékozik.

Szervezeti - felépítés

 • Az Alapítványnak tagja lehet minden olyan jogi, vagy fizikai személy, amely/aki elfogadja az Alapítvány célkitűzéseit és feladatainak megvalósításában közreműködni szándékozik.
 • A Református Diákotthon Alapítvány szervezeti felépítése:
  1. Közgyűlés
  2. Elnökség
  3. Számvételi bizottság
  4. Szakbizottságok
 • Az Alapítvány legfelsőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok részvételén alapul és dönt az Alapítványt érintő ügyekben.
 • A Közgyűlés évente egyszer ülésezik, de az Elnökség javaslatára vagy a tagság 1/3-a kérésére bármikor összehívható rendkívüli ülésre.
 • A közgyűlések közötti időben az Alapítvány ügyeit az Elnökség intézi. Az Elnökséget a Közgyűlés választja, három éves időtartamra. Jelenleg a következők alkotják az elnökséget.

Az Alapítvány vezetősége (2019. január – )

Funkció Név Lakhely
Igazgató Dr. Juhász Ábel Telekfalva
Elnök Dr. Bekő István Márton Székelyudvarhely
Alelnök Kászoni Szilárd Agyagfalva
Titkár Tárkányi Márton Kolozsvár
Elnökségi tag Demeter Attila Székelyudvarhely
Elnökségi tag Gáll Sándor Kolozsvár
Elnökségi tag Kántor Csaba Parajd
Elnökségi tag Kacsó Péter Székelyudvarhely

Az Alapítvány vezetősége (2016. január – 2019. január)

Funkció Név Lakhely
Elnök Dr. Dobai László  
Alelnök Dr. Juhász Tamás  
Alelnök Bakos Levente  
Titkár Magyari Hunor  
Elnökségi tag Gergely Katalin Székelyudvarhely
Elnökségi tag Juhász Ábel Telekfalva
Elnökségi tag Szász Zoltán Székelyudvarhely
Számviteli bizottság Dr. Sípos Gábor Kolozsvár
Számviteli bizottság Ferencz Viola Székelyudvarhely
Számviteli bizottság Bunta Levente Székelyudvarhely