Diákotthon jogi felépítése

A Székelyudvarhelyi Református Diákotthon

mint a Református Diákotthon Alapítvány (RDA) egyik egysége működik.
A Diákotthont egy kuratórium vezeti, melynek tagjai: az igazgató, az ifjúsági elnök és egy 4 tagból álló választott bizottság. A kuratóriumban lennie kell egy református lelkésznek. Az igazgatót a Református Diákotthon Alapítvány közgyűlése nevezi ki előre meg nem határozott időre. Indoklással a közgyűlés bármikor le is cserélheti. Az ifjúsági elnököt az „otthonunk tagjai”-nak gyűlése választja meg egy iskolai évre, azon példás magaviseletű, a Református Diákotthonban lakó ifjak közül, akik már legalább egy évet laktak az Udvarhelyi Református Diákotthonban. A kuratóriumi bizottság tagjai köztiszteletnek örvendő, nagykorú, református egyháztagok lehetnek. A bizottsági tagok felét az „otthonunk tagjai”-nak gyűlése, másik felét az RDA közgyűlése választja két iskolai évre, oly módon, hogy a bizottsági tagok fele része évente megújítódik, mert az első évben fele részüknek a megbízása csak egy évre szól.

„ Otthonunk - tagjai”

tagok Az otthontagságot legkevesebb egy havi próbaidő lelakása után lehet elnyerni. Ezt bármely kuratóriumi tag, de lehetőleg az ifjúsági elnök javaslatára az „otthonunk tagjai”-nak gyűlése adhatja meg. A javaslattevőnek kötelessége döntése előtt a jelölt szobatársainak véleményét is kikérni, és az esetleges eltérő véleményét indokolni. Az „otthonunk tagjai”-nak gyűlését szűkség esetén bármikor, de általában minden hónap utolsó csütörtökén össze kell hívni.

A jelenlegi kuratórium

Funkció Név Lakhely
Elnök Dr Bekő István Márton Székelyudvarhely
Alelnök Kászoni Szilárd Agyagfalva
Titkár Tárkányi Márton Kolozsvár
Kuratóriumi tag Demeter Attila Székelyudvarhely
Kuratóriumi tag Gáll Sándor Kolozsvár
Kuratóriumi tag Kántor Csaba Parajd
Kuratóriumi tag Kacsó Péter Székelyudvarhely